Vil du bli frivillig sykkelinstruktør?

Syklistenes Landsforening jobber for at alle skal ha mulighet til å velge sykkelen i hverdagen. De lanserer nå et skreddersydd opplæringsprogram for å lære voksne å sykle. Frivilligsentralen søker nå deg som ønsker å ta instruktørkurset, og vil være en av dem som kan bidra i dette arbeidet.

Syklistforeningen, Syklistenes landsforbund, har drevet sykkelkursing siden 2013 og har utarbeidet et helhetlig sykkelkursopplegg hovedsakelig rettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn. Kursene er for voksne som aldri har syklet før – og for deg som ønsker å bli trygg på sykkelen før du tar syklingen videre ut i trafikken. Trygghet og mestringsfølelse står sentralt i kursene, gjennom gradvis progresjon og oppfølging fra flinke instruktører. Over 50 engasjerte kvinner og menn har tatt vårt instruktørkurs og står klare til å spre sykkelferdigheter og sykkelglede.  
Les mer om sykkelkurset:

Syklistenes Landsforenings – Sykkelkurs (syklistforeningen.no) 

2021 © Storhaug frivilligsentral