Sterk og stødig i Storhaughallen

Sterk og stødig er et gratis treningstilbud for eldre.

Sterk og stødig er et gratis treningstilbud for eldre. Vi møtes hver tirsdag fra kl. 10.00 - 11.00. Treningene er drevet av frivillige instruktører som har fått opptrening av fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen. Etter treningen serverer vi en enkel lunsj. Velkommen!

2024 © Storhaug frivilligsentral